LNK Tags

Information extracted from MS Shell Link (Windows shortcut) files.

Index1Tag Name WritableValues / Notes
0x0014 Flags N
Bit 0 = IDList
Bit 1 = LinkInfo
Bit 2 = Description
Bit 3 = RelativePath
Bit 4 = WorkingDir
Bit 5 = CommandArgs
Bit 6 = IconFile
Bit 7 = Unicode
Bit 8 = NoLinkInfo
Bit 9 = ExpString
Bit 10 = SeparateProc
Bit 12 = DarwinID
Bit 13 = RunAsUser
Bit 14 = ExpIcon
Bit 15 = NoPidAlias
Bit 17 = RunWithShim
Bit 18 = NoLinkTrack
Bit 19 = TargetMetadata
Bit 20 = NoLinkPathTracking
Bit 21 = NoKnownFolderTracking
Bit 22 = NoKnownFolderAlias
Bit 23 = LinkToLink
Bit 24 = UnaliasOnSave
Bit 25 = PreferEnvPath
Bit 26 = KeepLocalIDList
0x0018 FileAttributes N
Bit 0 = Read-only
Bit 1 = Hidden
Bit 2 = System
Bit 3 = Volume
Bit 4 = Directory
Bit 5 = Archive
Bit 6 = Encrypted?
Bit 7 = Normal
   Bit 8 = Temporary
Bit 9 = Sparse
Bit 10 = Reparse point
Bit 11 = Compressed
Bit 12 = Offline
Bit 13 = Not indexed
Bit 14 = Encrypted
0x001c CreateDate N  
0x0024 AccessDate N  
0x002c ModifyDate N  
0x0034 TargetFileSize N  
0x0038 IconIndex N  
0x003c RunWindow N
0 = Hide
1 = Normal
2 = Show Minimized
3 = Show Maximized
4 = Show No Activate
5 = Show
6 = Minimized
7 = Show Minimized No Activate
8 = Show NA
9 = Restore
10 = Show Default
0x0040 HotKey N
0x0 = (none)
0x90 = Num Lock
0x91 = Scroll Lock
0x100 = Shift
0x200 = Control
   0x400 = Alt
'0x30'-'0x39' = 0-9
'0x41'-'0x5a' = A-Z
'0x70'-'0x87' = F1-F24
0x10000 ItemID - --> LNK ItemID Tags
0x20000 LinkInfo - --> LNK LinkInfo Tags
0x30004 Description N  
0x30008 RelativePath N  
0x30010 WorkingDirectory N  
0x30020 CommandLineArguments N  
0x30040 IconFileName N  
0xa0000000 UnknownData - --> LNK UnknownData Tags
0xa0000001 EnvVarData - --> LNK UnknownData Tags
0xa0000002 ConsoleData - --> LNK ConsoleData Tags
0xa0000003 TrackerData - --> LNK TrackerData Tags
0xa0000004 ConsoleFEData - --> LNK ConsoleFEData Tags
0xa0000005 SpecialFolderData - --> LNK UnknownData Tags
0xa0000006 DarwinData - --> LNK UnknownData Tags
0xa0000007 IconEnvData - --> LNK UnknownData Tags
0xa0000008 ShimData - --> LNK UnknownData Tags
0xa0000009 PropertyStoreData - --> LNK UnknownData Tags
0xa000000b KnownFolderData - --> LNK UnknownData Tags
0xa000000c VistaIDListData - --> LNK UnknownData Tags

LNK ItemID Tags

Tag IDTag Name WritableValues / Notes
0x0032 Item0032 - --> LNK Item0032 Tags

LNK Item0032 Tags

Index1Tag Name WritableValues / Notes
14 TargetFileDOSName N  

LNK LinkInfo Tags

Tag Name WritableValues / Notes
CommonNetworkRelLink N  
CommonPathSuffix N  
DeviceName N  
DriveSerialNumber N  
DriveType N
0 = Unknown
1 = Invalid Root Path
2 = Removable Media
3 = Fixed Disk
   4 = Remote Drive
5 = CD-ROM
6 = Ram Disk
LocalBasePath N  
NetName N  
NetProviderType N
0x1a0000 = AVID
0x1b0000 = DOCUSPACE
0x1c0000 = MANGOSOFT
0x1d0000 = SERNET
0x1e0000 = RIVERFRONT1
0x1f0000 = RIVERFRONT2
0x200000 = DECORB
0x210000 = PROTSTOR
0x220000 = FJ_REDIR
0x230000 = DISTINCT
0x240000 = TWINS
0x250000 = RDR2SAMPLE
0x260000 = CSC
0x270000 = 3IN1
0x290000 = EXTENDNET
0x2a0000 = STAC
0x2b0000 = FOXBAT
   0x2c0000 = YAHOO
0x2d0000 = EXIFS
0x2e0000 = DAV
0x2f0000 = KNOWARE
0x300000 = OBJECT_DIRE
0x310000 = MASFAX
0x320000 = HOB_NFS
0x330000 = SHIVA
0x340000 = IBMAL
0x350000 = LOCK
0x360000 = TERMSRV
0x370000 = SRT
0x380000 = QUINCY
0x390000 = OPENAFS
0x3a0000 = AVID1
0x3b0000 = DFS
VolumeID N  
VolumeLabel N  

LNK UnknownData Tags

Index1Tag Name WritableValues / Notes
[no tags known]

LNK ConsoleData Tags

Index1Tag Name WritableValues / Notes
8 FillAttributes N  
10 PopupFillAttributes N  
12 ScreenBufferSize N  
16 WindowSize N  
20 WindowOrigin N  
32 FontSize N  
36 FontFamily N
0x0 = Don't Care
0x10 = Roman
0x20 = Swiss
   0x30 = Modern
0x40 = Script
0x50 = Decorative
40 FontWeight N  
44 FontName N  
108 CursorSize N  
112 FullScreen N  
116 QuickEdit N  
120 InsertMode N  
124 WindowOriginAuto N  
128 HistoryBufferSize N  
132 NumHistoryBuffers N  
136 RemoveHistoryDuplicates N  

LNK TrackerData Tags

Index1Tag Name WritableValues / Notes
16 MachineID N  

LNK ConsoleFEData Tags

Index1Tag Name WritableValues / Notes
8 CodePage N  

(This document generated automatically by Image::ExifTool::BuildTagLookup)
Last revised Mar 17, 2012

<-- ExifTool Tag Names